پنتوپرازول ۴۰ ميلي گرم

درباره محصول

پنتوپرازول از دسته مهاركننده هاي پمپ هاي پروتوني (ppi) بوده و بصورت برگشت ناپذير باعث كاهش ميزان اسید تولید شده در معده مي شود. اين دارو با دارا بودن كمترين ميزان تداخل دارويي نسبت به ساير داروهاي ppi، مناسب براي بيماران مبتلا به رفلاکس معده با سابقه ی سوزش مری  مي باشد.  پنتوپرازول جهت درمان کوتاه مدت ازوفاژيت همراه با رفلاکس (GERD) استفاده مي شود.